• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

hộ tâm full

  1. Vietwriter OTP

    Full HỘ TÂM

    “Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương.” “Nói tiếng người.” “Ta bị tiền nhiệm phanh thây rồi.” “…Cho nên… Vì sao bây giờ huynh còn sống?” “Vì gặp nàng.”...
Back
Top Bottom