• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

hồi ký

  1. B

    Hồi Ký Sói Ca :3

    Làng tôi k lớn lắm, cả làng chỉ có chừng 70 hộ lại chia ra làm 3 xóm: xóm trong, xóm ngoài, và xóm chùa. Nhà tôi nằm trong xóm trong, cái xóm nho nhỏ chừng 15 hộ lại toàn là anh em trong 1 họ với nhau cả, và thật tình cờ tôi là thằng xét về vai vế là to nhất so với bọn trẻ trâu trong xóm, dĩ...
Back
Top Bottom